Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Köpeskilling erlagd vid friköp av ofri jord (i stad).

Finsk beskrivning

lunastusmaksu*

Maksu, joka tuli suorittaa lunastettaessa vuokramaata omaksi (kaupungissa).

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk