Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Erläggande av avgift för att slippa skyldigheten att göra krigstjänst, även befrielse från att fullgöra värnplikt i fredstid.

Finsk beskrivning

vapautuksen osto (asepalveluksesta)

Mahdollisuus vapautua sodan- tai rauhanaikaisesta asepalveluksesta maksamalla tietynsuuruinen maksu.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk