Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förvärv av full (fri) äganderätt till ofri tomt i stad mot erläggande av en viss köpeskilling.

Finsk beskrivning

lunastus, vapaaksiosto

Täyden omistusoikeuden hankkiminen kaupungin tonttiin tiettyä korvausta vastaan.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare