Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Formellt fastställd sorgetid för hovet vid en inhemsk eller utländsk kunglighets frånfälle. Under hovsorgetiden, som varierade, bars föreskriven sorgdräkt av kungligheter, hovets personal och alla andra vid hovet uppvaktande personer.

Finsk beskrivning

hovisuru, hovin suruaika

Virallisesti määritelty suruaika hovissa oman tai ulkomaisen kuninkaallisen poismenon johdosta. Suruaikana hovin jäsenet kantoivat surupukua.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 938. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska hovisuru