Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Husfaderns rätt att företräda, styra, kontrollera och (inom skäliga gränser) aga hustru, barn och tjänstefolk, samt fattighjon som bodde i hans hushåll. Husbonden hade rätt att hindra tjänstefolket från att rymma och att med myndighetshjälp återföra dem till tjänsten.

Finsk beskrivning

isäntävalta

Perheen isän oikeus edustaam ohjata, kontroilloida ja (sopivissa rajoissa) ojentaa vaimoa, lapsia, palvelusväkeä sekä köyhäläisiä, jotka asuivat hänen taloudessaan. Isännällä oli oikeus estää palvelusväkeä karkaamasta sekä hakea heidät takaisin töihin viranomaisen avustuksella.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska isäntävalta, isännyys

Synonymer

husbondevälde