Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Område för anskaffning av hästar och hästfordon för krigsmaktens behov vid mobilisering. Ett hästutskrivningsområde kunde bestå av en eller flera kommuner.

Finsk beskrivning

hevostenottoalue

Alue, jolta kerättiin hevosia ja hevosrattaita sotaväen käyttöön liikekannallepanon yhteydessä. Saattoi käsittää useampiakin kuntia.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 191. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 449 (hevosotto).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922 No 272 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1939 No 338 § 39 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/