Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Epitet för beväringsman som till följd av kroppslig svaghet eller annan omständighet inte kunnat uttas till krigstjänst.

Finsk beskrivning

ei asekelpoinen

Asevelvollinen, jota ruumiillisen heikkouden tai muun syyn takia ei voitu kelpuuttaa sotapalvelukseen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 780 (vapenför).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 328. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Franska non-valeur

Tid