Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Oansvarig för sina handlingar. Under medeltiden hade målsman bötesansvar för skada vållad av vansinnig. Vansinne måste dock bevisas enligt stränga kriterier. Personen borde ha varit bunden till följd av sin galenskap och sinnestillståndet borde ha blivit lyst på tinget.

Finsk beskrivning

syyntakeeton

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

omyndig