Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fast egendom.

Finsk beskrivning

kiinteä omaisuus

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 441. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin immobilia/ immobiles