Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som 1862–1869 erlades av fartyg som seglade i hamn från öppen sjö utan att ta lots.

Finsk beskrivning

sisäänajomaksu*, satamaanajomaksu*

Maksu, jota perittiin satamissa 1862–1869 avomereltä ilman luotsia saapuvilta aluksilta.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 599. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

infartsavgift