Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läroverk för underbefälets utbildning och för officerarnas undervisning, infördes 1795 vid varje artilleriregemente.

Finsk beskrivning

armeijan koulutuslaitos

Oppilaitoksen, joita perustettiin 1795 jokaiseen rykmenttiin alemman päällystön ja upseerien opetusta varten.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 607. http://runeberg.org/nf/