Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av vederbörande tullmyndighet på skeppares anmälan och uppgifter grundad officiell handling. Inlastningssedeln innehöll en regogörelse för det gods som fartyget skulle inlasta för utrikes sjöfart.

Finsk beskrivning

lastausseteli*

Virkaa hoitavan tulliviranomaisen laatima virallinen asiakirja, joka perustui laivurin antamiin tietoihin. SIsälsi selvityksen tavaroista, jotka alukselle lastattiin ulkomaille suuntautuvaa merimatkaa varten.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 687. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk