Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det föremål som i ett depositionsavtal lämnats som pant i förvar.

Finsk beskrivning

talletusesine

sopimuksen mukaisesti talletettu esine

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , V: 528 (talletussopimus).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 164 .