Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sockenmagasin som förvarade in natura erlagda avgifter, till exempel vakansspannmål och brännvinsarrenderåg. Upplagsmagasinen var reservmagasin för kronans räntespannmål ifall de lokala kronomagasinen var överfulla.

Finsk beskrivning

talletusmakasiini, talletusvarasto

Pitäjänmakasiini eli -varasto, joka säilytti sinne luonnontuotteina jätettyjä maksuja, kuten vakanssiviljaa tai viiinanpolttoluvan vastineeksi maksettua ruista. Se toimi varavarastona kruunun veroviljalle, jos paikalliset kruununmakasiinit olivat jo täynnä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 541.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .