Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samling av redskap, boskap och annat lösöre vid till exempel ett ämbetsverk eller på ett boställe eller annat tjänstehemman (i motsats till fast egendom och gröda).

Finsk beskrivning

inventoitava irtaimisto, kalusto, esineistö, karja

Esineistö, karja ja muu irtain omaisuus esimerkiksi virastossa tai virkatalossa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 818. http://runeberg.org/nf/