Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av flottans många formeringar som uppstod när flottan eller eskadern seglade i plogformering med befälhavarens fartyg i spetsen.

Finsk beskrivning

hyökkäysjärjestys*, sota-alusten kiilanmuotoinen hyökkäysmuodostelma

Yksi laivaston monista muodostelmista, joka syntyi kun laivasto tai alaivat purjehtivat kiilamuodostelmassa komentajan alus ensimmäisenä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 1216. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare