Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Borgmästare i mindre städer under 1600-talet och styresman och domhavande i den svenska kolonin S:t Barthélemy på 1700-talet.

Finsk beskrivning

justitiaari, (pienemmän kaupungin) pormestari

Pinempien kaupunkien pormestaria vastaava kaupunginjohtaja 1600-luvulla. Myös tuomari Ruotsin koloniassa St- Barthélemyssä 1700-luvulla.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 213.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 329. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wedberg, Birger , Konungens högsta domstol 1789–1809 , Stockholm: Norstedts 1922 , 146.

Andra språk

Latin justitiarius
Dåtida finska pormestari

Synonymer

justitiarius