Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätt, rättvisa eller förled i vissa ämbets- och tjänstebeteckningar vid domstolar och ämbetsverk med viss administrativ domsrätt.

Finsk beskrivning

oikeus-

Källor

Inga källor