Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600- och 1700-talet förekommande benämning på juridisk ämbets- eller tjänsteman.

Finsk beskrivning

oikeusapulainen*, oikeudenpalvelija

1600- ja 1700-luvuilla käytetty nimitys juridisista virkamiehistä.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk