Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tåg som i lika mån befordrar personer som gods och vars hastighet därför är mindre än persontågets.

Finsk beskrivning

sekajuna

Juna, joka kuljettaa sekä henkilöitä että tavaraa ja joka siksi on hitaampi kuin normaali henkilöjuna.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk