Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Då olika personer ägde jorden och räntan av frälsenatur. Det gällde dels skattehemman vilkas ränta kronan avstått till enskild person, dels sådana frälsehemman som ägaren avsagt sig mot förbehåll om erhållande av räntan.

Finsk beskrivning

sekoitettu rälssi*, sekaluontoinen rälssimaa*

Termi, jota käytettiin, kun esimerkiksi rälssiostojen yhteydessä kruununmaata tuli rälssihenkilöiden omistukseen ja maan veroluonto sekoittui.

Källor

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 575–576. http://runeberg.org/lantuppsl/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/