Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid ämbetsverk för utredning av ärenden rörande någon gren av finansförvaltningen.

Finsk beskrivning

kameraalinen toimisto

Viraston osasto, jossa käsiteltiin jotakin taloushallinnon haaraa koskevia asioita.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk