Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Namn på Kammarkollegium fram till att ämbetsverket fick sin kollegiala form.

Finsk beskrivning

typistetty kamari*

kamarikollegion nimitys ennen sen järjestäytymistä kollegiaaliseen muotoon

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 733. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk