Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som påvestolen uppbar av årsinkomsterna från alla andliga ämbeten enligt ett beslut 1274 (sex år), 1312 (sex år), 1343 (tre år) och 1351 (fyra år).

Finsk beskrivning

ristiretkikymmenykset*

paavinistuimen käyttöön ottama määräaikainen maksu

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IX: 649.