Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den urkund som reglerade förhållandet mellan Norge och Sverige i rikenas union 1319–1344.

Finsk beskrivning

Oslon traktaatti*

Oslossa vuonna 1319 laadittu sopimus Norjan ja Ruotsin unionista

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIX: 296ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk