Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bisittare i Amiralitetskollegium 1617–1791.

Finsk beskrivning

amiraliteettineuvos

Amiraliteettikollegion lisä/apujäsen vuosina 1617–1791.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 199.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 115.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/