Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

All statsverksamhet som ligger utanför statsregleringen, lagstiftningen eller rättsskipningen.

Finsk beskrivning

sisäinen hallinto

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 517–519. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk