Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrklig funktionär eller befattningshavare, med ansvar för att gräva och täcka gravar. Gravgrävare omnämndes inte i kyrkolagen 1686. I praktiken verkade ändå gravgrävare i många församlingar. Från 1869 var gravgrävare en befattningsinnehavare som var anställd av kyrkorådet, och räknades till kyrkobetjäningen.

Finsk beskrivning

haudankaivaja

Kirkon toimenhaltija. Tointa ei mainittu vuoden 1686 kirkkolaissa, vaikka sellainen monissa seurakunnissa olikin. Vuodesta 1869 lähtien haudankaivaja oli kirkkoneuvoston palkkaama toimihenkilö, joka luettiin kirkon palveluskuntaan.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1869 (kyrkolag): nr 30: § 287: 75 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare