Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officer vid ett svenskt örlogsvarv. Ekipagemästaren var chef för ekipagekontoret och ansvarade för att det fanns tillräckliga kvantiteter av tackel, tyg och segel.

Finsk beskrivning

varustemestari*

Ruotsalaisen sotalaivatelakan upseeri, joka oli varustekonttorin päällikkö ja vastasi siitä, että laivoille riitti varusteita ja tavaraa purjehtimista varten.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 116.