Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre personal vid flottstation eller örlogsvarv, huvudsakligen de som fanns på Blasieholmen, senare på Skeppsholmen. Under förra delen av 1700-talet: ekipagemästare, holmmajor, -kapten och -löjtnant.

Finsk beskrivning

telakkavirkamies*

laivaston telakan tai tukikohdan alempi virkamies; Alunperin Blasieholmilla, sittemmin Skeppsholmin saarella sijainneen sota-alusten telakan alempaan palvelushenkilökuntaan kuulunut henkilö.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 211.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 116.

Andra språk

Inga termer på andra språk