Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Löjtnant vid örlogsvarv eller flottstation. Homlöjtnanterna räknades på 1700-talet till holmbetjänte.

Finsk beskrivning

telakkaluutnantti*

laivaston telakalla tai tukikohdassa työskennellyt luutnantti

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 116.

Andra språk

Inga termer på andra språk