Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjömilitär som tjänstgjorde vid örlogsvarv eller flottstation under svenska tiden. Holmkaptenerna räknades på 1700-talet till holmbetjänte.

Finsk beskrivning

telakkakapteeni*

Merisotavoimissa työskennellyt oleva henkilö, joka palveli laivatelakalla tai laivastotukikohdassa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 211.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 116.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare