Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årlig utskyld till staten vilken var pålagd prästerskapet i Blekinge och Halland. I Halland var kongsskatt dessutom, jämte matskott, en underavdelning till mantalsräntan, eller, som den där kallades, terminsskatten, och således en grundränta. Slutligen var kongsskatt, eller trögskatt (av ”trög”, ett skattemått i orten), jämte rotskatt, eller knektpenningar, provinsen Härjedalens enda grundskatt.

Finsk beskrivning

kuninkaanvero*

Vuosittainen vero, jota papiston tuli maksaa Blekingessä ja Hallannissa. Alueen ainoa varsinainen maavero.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk