Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som tillhörde bonde- eller borgarståndet.

Finsk beskrivning

erioikeudeton; talonpoikais- tai porvarissäädyn jäsen

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk