Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bok som innehöll ett sammandrag av bestämmelserna rörande båtsmännens samt rust- och rotehållarnas skyldigheter och rättigheter i ett län.

Finsk beskrivning

sopimuskirja*

Kirja, johon oli kirjattu sekä merisotilaan että rusthollien ja ruotutalojen velvollisuudet ja oikeudet läänissä.

Källor

Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp 1-20 , Stockholm: Expeditionen af Nordisk familjebok 1876–1899 , 2 (båtsmanshåll). http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk