Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titeln för över- och underståthållarens biträde och ersättare vid slottskansliet, sedermera överståthållarämbetets kansli på Stockholms slott 1791–1881 där han biträdde dessa i övervakningen av Riddarholmskyrkan och andra kronans hus samt Kungsträdgården, vedgården, fångar och fängelserum på slottet.

Finsk beskrivning

kuninkaan vouti*

Kuninkaan yli- ja alikäskynhaltijan apulainen ja sijainen linnakansliassa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14: 937. http://runeberg.org/nf/