Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstemän (och ibland också deras avlöningskostnader) anställda för att förvalta kronans slott. Större slott hade egna slottsstater. Slottsstaten för Kungliga slottet i Stockholm var en självständig avdelning under överståthållaren. Beteckningen användes också om budgeten för slottsväsendet och dess inrättningar. Stockholms slott och andra större slott handhades av särskilda slottsstater som inte ingick i kungens hovstat.

Finsk beskrivning

linnan virkakunta, linnan menosääntö

Termi, jota käytettiin virkamiehistä, jotka oli palkattu hallinnoimaan kruunun linnoja sekä joskus myös heidän palkkauskustannuksistaan tai koko linnojen ylläpidon menosäännöstä eli budjetista. Suurimmilla linnoilla oli oma linnaa koskeva menosääntönsä, joka käsitti sekä henkilöstön palkkauksen että muut linnan ylläpito- yms. kulut. Esimerkiksi Tukholman kuninkaanlinnan virkakunta oli erillinen ja ylimaaherran alainen osasto.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Register , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 993.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 336 (stat).

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 17.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 331 (stat).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/