Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tulltariff som bestämts i ett handelsfördrag.

Finsk beskrivning

konventiotariffi

kauppasopimuksen mukainen tullimaksujärjestelmä

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , V: 564 (tariffi).