Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett år 1726 utfärdat förbud mot enskilda (pietistiska) sammankomster och andaktsövningar utanför statskyrkan. Endast husandakter var tillåtna. Förbudet upphävdes 1869.

Finsk beskrivning

konventikkeliplakaatti

säädös, joka kielsi maallikkojen johtamat uskonnolliset kokoukset; Vuonna 1726 julkaistu säädös erillisten (pietististen) kokousten ja hartaustilaisuuksien kieltämiseksi valtiokirkon ulkopuolella. Vain kotihartaudet sallittiin. Kielto kumottiin vuonna 1869.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk