Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ändra räntefoten på skuldobligationer.

Finsk beskrivning

konvertoida

Muuntaa obligaation korko toisenlaiseksi.

Källor

Inga källor