Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tullavgift införd 1802 på vissa import- och exportvaror för att finansiera beskyddet av svenska fartyg som på längre resor seglade i konvoj för att skydda sig mot prejningar av krigförande länder och överfall av sjörövare i Medelhavet.

Finsk beskrivning

saattuemaksu*

tullimaksu, jota perittiin vuodesta 1802 lähtien pitkillä matkoilla tarvittavien saattueiden kustantamiseksi

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 113 (konvoj).

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 , 49.