Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den anordning varigenom handels- eller transportfartyg ställs under ledning och uppsikt av örlogsfartyg. Konvojinrättningen inrättades i Sverige av Axel Oxenstierna 1653. Eftersom den svenska sjöfarten hotades av krig mellan Holland och England bestämdes att handelsfartygen skulle segla tillsammans med örlogsfartyg, vilkas befälhavare skulle avvisa de visiteringar som de krigförande kaparna begärde. Plakatet kom inte att tillämpas eftersom freden 1654 gjorde slut på konflikten.

Finsk beskrivning

saattuelaitos, saattuejärjestelmä

Järjestely, joka takasi kauppa- ja rahtialuksille mahdollisuuden kulkea sota-aluksen johtamana ja turvaamana merillä. Järjestelmän loi Ruotsissa aXel Oxenstierna vuonna 1653, pitkälti turvaamaan ruotsalaisia aluksia Hollannin ja Englannin merisodassa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 113 (konvoj).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/