Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fornsaks- och myntsamlingarna inom Antikvitetskollegium, föregångare till Statens historiska museum. År 1666 uppmanades prästerna att sockenvis uppspåra och förteckna alla slags fornminnen. Det upprepades 1676 och utökades inom kort med skyldigheten att till kronan mot hittelön avstå dyrbarare fornfynd.

Finsk beskrivning

Antikviteettikollegion harvinaisten esineiden kabinetti (kuriositeettikabinetti)*, Antikviteettikollegion muinaisesinekokoelma

Valtion historiallisen museon edeltäjä, Antikviteettikollegion oma muinaisesineiden ja rahojen kokoelma.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .