Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Miniatyrmålare vid hovet, avlönad tjänst 1684. Elies Brenner fick titeln hovminiatyrist 1677 och tjänsten avlönades från och med 1684.

Finsk beskrivning

hoviminiatyristi, hovin miniatyyrimaalari

Vuonna 1677 Elies Brenner sai paikan hovin mminiatyyrimaalarina ja vuodesta 1684 lähtien se oli palkallinen toimi hovissa.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .

Andra språk

Inga termer på andra språk