Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

1/8 kameralt mantal; under medeltiden i Sverige ett vanligt ytmått för åkerjord. Det har antagits att åtting ursprungligen utgjorde en åttondel av byn. Enligt ett annat sätt att måttbestämma motsvarade en åttung den mängd åker och bete som behövdes för att försörja en familj.

Finsk beskrivning

ottinki, kahdeksannesosa

Tavallinen maapinta-alan mitta keskiajalla, 1/8 manttaalista. (Huom! Myös vanha astianmitta suomeksi eli voi tarkoittaa myös kahdeksasosaa tynnyrinmitasta kauppatavaran tms. yhteydessä).

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

attung
åttung