Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ord- eller bokstavsförkortning (till exempel ds=deus, scs=sanctus).

Finsk beskrivning

lyhenne

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin abreviatur