Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förkortning, sammandrag, utkast.

Finsk beskrivning

lyhennelmä, yhteenveto

Källor

Inga källor

Andra språk

Franska abrégé