Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Studentnation för adelsmän vid Uppsala universitet. Den var verksam mellan åren 1768 och 1780. Adliga studenter berördes inte av den obligatoriska nationstillhörigheten. Kronprins Gustav besökte Uppsala 1767 och föreslog då, i egenskap av universitetets kansler, att en särskild nation för de adliga studenterna skulle bildas. Följande år besökte han universitetet på nytt och bestämde då att nationen skulle grundas. Innehavaren av den skytteanska professuren utsågs till inspektor. Konsistoriet uppmanade de adliga studenterna att ansluta sig, men många valde att bli kvar i sina tidigare nationer. Verksamheten upphörde 1780. Sex år senare gjordes ett misslyckat försök att återuppliva verksamheten.

Finsk beskrivning

aatelisten osakunta

Aatelista syntyperää oleville tarkoitettu osakunta Uppsalan yliopistossa. Toimi vuosina 1768–1780. Osakunta perustettiin kruunuprinssi Kustaan aloitteesta, mutta sen toiminta kuivui lopulta kokoon, kun vain harvat halusivat liittyä siihen tai vaihtaa aiemman osakuntansa uuteen. Aatelisten ei ollut osakuntapakkoa muiden opiskelijoiden tavoin.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 , c.