Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person med magistersgrad från universitet i Greifswald. I mitten av 1700-talet hade universitetet i Greifswald ett tvivelaktigt rykte. Studenterna kunde där få filosofie magistersdiplom mot avgift utan egentliga studier. Inte ens peronlig närvaro krävdes, utan diplomet skickades per post. Också medicine doktorsgraden kunde förvärvas utan ansträngningar och tilldelades till och med fältskärsgesäller. De svenska myndigheterna bestämde därför år 1764 att för magistersgrad skulle samma krav gälla som i Sverige. Senare bestämdes att medicine doktorer från Greifswald skulle genomgå förnyad prövning i Collegium medicum.

Finsk beskrivning

Greifswaldin maisteri

Henkilö, joka oli suorittanut maisterin tutkinnon Greifswaldin yliopistossa Saksassa. Kyseisellä tutkinnolla oli 1700-luvulla varsin epäilyttävä maine, sillä sen sai lunastettua myös rahaa vastaan ja ilman opintoja.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk