Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gruvdräng som stod beredd att passa bergstunnorna och fylla dem med berg vid särskilt Sala silvergruva.

Finsk beskrivning

kaivostyöläinen

Kaivostyöläinen, joka hoiti maa-aineksen siirtoa

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 202.

Andra språk

Inga termer på andra språk